Houston Texans Quarterback Deshaun Watson Apologies To Photographer He Unintentionally Hit